อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล (Aristotle) อาริสโตเติล เกิดเมื่อประมาณ 384 หรือ 383 ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองสตากีรา ในแคว้นมาเซโดเนีย ซึ่งเป็นแคว้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือสุด… อ่านต่อ อริสโตเติล (Aristotle)