เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้  เกณฑ์ปีที่ 2559-2560 ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูป… อ่านต่อ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA