fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เงินอุดหนุนรายหัว

งบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอนปี 63 เงินอุดหนุนรายหัว

งบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอนปี 63วันนี้จะมาพูดถึงงบประมาณการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนในปี 63 ปีการศึกษา 2563 นี้โดยมีสรุปดังนี้ข้อมูลโดยสรุปจากเพจ . ครูบรรจุใหม่ 2019