fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เทคโนโลยี

เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT และ O-NET เริ่มปี ๒๕๖๓

ซึ่งคุณครูประถมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการสอนเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง…

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ…

สำหรับครูประถมที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา…

“คุณหญิงกัลยา” เร่งให้ สกศ. เป็นขงเบ้งของ ศธ.

ครูประถมเป็นปลื้มที่จะมีการยกระดับการศึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ แก่เกษตรกรให้หลุดพ้นออกจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย30ก.ค.62-“คุณหญิงกัลยา” มอบโจทย์ สกศ. เร่งหาแนวทาง…

สะเต็มการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครูประถมแนะนำการสอน ศตวรรษที่ 21

สวัสดีค่ะ สำหรับเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ Krupatom.com ขอแนะนำเรื่อง สะเต็มศึกษาค่ะ สะเต็มการศึกษานั้น เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี…

Application เสริมการสอน สำหรับคุณครูทุกระดับชั้น

ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นโลกยุคเทคโนโลยี ที่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องเจอ เรามาถึงยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์…