นักเรียนญี่ปุ่น เรียน Coding ตั้งแต่ประถม

วันนี้ ครูประถม นำข่าวสาร การศึกษา ด้านวิทย์-เทคโนโลยี มาฝากกันค่ะ นั่นคือ Coding หรือการเขียนโค้ด จริงหรือที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนตั้งแต่ประถม จากกรณีท… อ่านต่อ นักเรียนญี่ปุ่น เรียน Coding ตั้งแต่ประถม

STEM ROBOT เรียงแก้ว

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของ… อ่านต่อ กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น 1

คาบที่ 4 – 7 หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น 1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ว 4.2  เข้าใจและใช… อ่านต่อ หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น 1

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103

คาบแรก วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103 ผู้สอนจัดให้มีการปฐมนิเทศรายวิชาเป็นการแนะนำขอบข่ายรายวิชา และวิธีการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อให้ผู้เรี… อ่านต่อ วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว 21103