เทศบาลตำบลทะเมนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย Mon, 25 Nov 2019 01:53:49 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-com-krupatom0001-1-32x32.jpg เทศบาลตำบลทะเมนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com 32 32 เทศบาลตำบลทะเมนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89/education_14866 Mon, 25 Nov 2019 01:53:49 +0000 https://www.krupatom.com/?p=14866

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดม […]

The post เทศบาลตำบลทะเมนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2562

 

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดอื่นๆ

สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
– มีวุฒิการศึษาไม่ต่ำกว่าปวช. หรือมีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
– มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานนั้น และได้รับใบอนุญาตขับตามที่กฎหมายกำหนด

3. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

ประกาศรับสมัคร

The post เทศบาลตำบลทะเมนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>