ด่วนที่สุด!! สพฐ.เร่งรัดผลการพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง

ครูประถมที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันครูดีเด่นเพื่อนเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ ที่ส่งผลงานประเภทผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครูประถมท่านไหนที่แล้วร… อ่านต่อ ด่วนที่สุด!! สพฐ.เร่งรัดผลการพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง

สั่งยกเลิก Logbook ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ  

หมอธี สั่งยกเลิก Logbook ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ  

          จากกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ห… อ่านต่อ หมอธี สั่งยกเลิก Logbook ยื่นเลื่อนวิทยฐานะ