เอกสารธุรการ

รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

เอกสารธุรการ งานที่ครูต้องรู้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานส… อ่านต่อ รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน