fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แก้ไขได้

ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นเป็นงานของคุณครูทุกท่านที่ต้องดำเนินการดังนี้ ครูประถมจึงมีเอกสารงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาฝากโดยมีรายละเอียดดังนี้ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - SDQ - EQ - คัดกรองนักเรียน -…

แจกฟรี โครงสร้างรายวิชาวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

แจกฟรี โครงสร้างรายวิชาวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6ครูประถมข่าวการศึกษา มาแนะนำ โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับคุณครูประถมที่หาไฟล์เรามีไฟล์  doc ท่านสามารถนำไปแก้ไขและใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนท่านได้…

แจกฟรี แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN

แบบฟอร์ม SAR+ID PLANก่อนอื่นมาทำเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองการประเมินตนเอง (Self Assessment)การประเมินตนเอง หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพ…