fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19…

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แจ้งโรงเรียนปิดการเรียนการสอน 18-31 มี.ค.63 และเลื่อนการรับ-สอบ-มอบตัวไปก่อน