แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

          จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเว… อ่านต่อ แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้