fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

แนวทางกาสอนแบบโครงการ

แนวทางกาสอนแบบโครงการ(Project Approach)

ครูประถมหลายคนเจอปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน การเรียนแบบโครงการจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยเฉพาะ การทำงานกลุ่ม หากใช้วิธีครูประถมจะทำให้เด็กตั่งใจค้นคว้าเพราะเป้นสิ่งที่เด็กสงสัย อยากหาคำตอบ…