แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู

แบบประเมินลดเวลาเรียนของครูเป็นแบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษา และที่สำคัญในแบบฟอร์มมีสูตรในการคำนวณหาค่าสถิติด้วย รีบดาวน์โหลดกันเลย สามารถด… อ่านต่อ แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู