fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

แบบฝึกบทเรียน

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทยสื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาข้อมูลจาก : Google…

แบบฝึกอ่านประสมคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่1

แบบฝึกอ่านประสมคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่1แบบฝึกบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับฝึกอ่านประสมคำข้อมูลจาก FB : สื่อการสอนใบงานช่วยสอน