โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1  ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ ความรู้… อ่านต่อ ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1