แบบพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง ใครที่ไม่ชอบก็ลองเปิดใจแล้วฝึกไปด้วยกัน วันนี้ ครูประถม ขอนำเอา แบบพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ… อ่านต่อ แบบพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562

รวมไว้แล้วใบงาน ป1-3 ,ป4-6

รวมไว้แล้ว ใบงาน ป1-3 ,ป4-6

รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6 ครูประถม ได้รวมใบงานที่ใบในการสอน ทำในคาบเรียนเวลาเรียนปกติและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  หรือจะนำไปใช้ในการบรูณาการการเรียนการส… อ่านต่อ รวมไว้แล้ว ใบงาน ป1-3 ,ป4-6

แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อน

แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อนที่ได้จากการใช้เอฟเฟล็ก ในโปรแกรม PowerPoint แท็บ Animation  (ภาพเคลื่อนไหว) AA.Preview (แสดงตัวอย่าง)ใช้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในก… อ่านต่อ แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อน