fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

แบบฝึกหัด

แบบพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง ใครที่ไม่ชอบก็ลองเปิดใจแล้วฝึกไปด้วยกัน วันนี้ ครูประถม ขอนำเอา แบบพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562 จาก กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. …

รวมไว้แล้ว ใบงาน ป1-3 ,ป4-6

รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6ครูประถม ได้รวมใบงานที่ใบในการสอน ทำในคาบเรียนเวลาเรียนปกติและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือจะนำไปใช้ในการบรูณาการการเรียนการสอนด้วยใบงานก็ได้และยังเก็บไว้เป็นผลงานสะสมในการเก็บคะแนนนักเรียน…

แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อน

แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อนที่ได้จากการใช้เอฟเฟล็ก ในโปรแกรม PowerPoint แท็บ Animation  (ภาพเคลื่อนไหว)AA.Preview (แสดงตัวอย่าง)ใช้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในการกำหนดลูกเล่นต่างๆที่อยู่ในสไลด์แผ่นปัจจุบันB.Animation …