แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 

         ผ่านพ้นวันหยุดสุดสัปดาห์กันไปอีกแล้ว  Krupatom ยังคงมีแผนการจัดการเรียนรู้มาฝาก วันนี้เป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีท… อ่านต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6