ทัศนศิลป์ ม.1-3

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยม ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้… อ่านต่อ แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่นี้… อ่านต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

อัพเดต 27/4/62 ๙/๐๗/ู๖๒     รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ประถม… อ่านต่อ รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1 เล่ม 1 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภา… อ่านต่อ คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และต… อ่านต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1