fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 ครูประถม ขอขอบคุณ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และ บริษัท กรพัฒนายิ่ง จํากัด สื่อนี้เผยแพร่เพื่อการศึกษา และเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของครู คู่มือครู…

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยม ศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม แบบฟอร์ม

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม มีอะไรบ้าง ครูประถมได้รวบรวมองค์ประกอบที่จะมีในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่มนั้น ต้องประกอบด้วย ส่วนประกอบดังนี้ ปกนอกปกในคำนำบันทึกข้อความ รายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ เอกสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 1 …

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

อัพเดต 27/4/62 ๙/๐๗/ู๖๒ รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป1-ม.6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์…

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ครูประถม รวมไว้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเพื่อการศึกษาได้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป. ๑-๖ ชุดนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้…

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1 เล่ม 1คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.2 เล่ม 1คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4 เล่ม 1คู่มือครู…

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ…