fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี แผนการศึกษาชาติ 20ปี  ระบุคนไทยต้องเพิ่มจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้นม. 6จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.52ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3  "ชัยพฤกษ์" เผยข้อมูลระหว่างปีการศึกษา…
Read More...