fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี รวมแผนการสอนจาก อจท. วิทยาการคำนวณ ม.1 การออกแบบและเทคโนโลยีแผนวิทย์ สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ อจท.แผนเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)ม.1 อจท.แผนเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1…