ครูผู้ช่วย แผนภูมิ

ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้นแล… อ่านต่อ ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย