fbpx
Browsing Tag

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบายการบริหาร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งนี้ได้มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนยุทธศานสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์…
Read More...