แผ่นภาพเครื่องดนตรี (Musical Instrument Flash Cards)

แผ่นภาพเครื่องดนตรีใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้เท่านั้น ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่