แอพพลิเคชั่น DLTV เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          วันนี้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้พัฒนามากขึ้น อย่างเช่น แอพพลิเคชั่น DLTV ที่สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้ว ซึ่ง แอพพลิเคชั่น D… อ่านต่อ แอพพลิเคชั่น DLTV เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม