fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

โครงการ พัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561

โครงการ พัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561

โครงการ พัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561 โครงการ พัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561 เรียน: ผอ. สพป./ผอ.สพม. และบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง: โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือนำ…