โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อน… อ่านต่อ โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น