STEM ROBOT เรียงแก้ว

คำถามชวนคิด การทดสอบ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว

โจทย์ ให้นักเรียนออกแบบการจัดวางแก้ว 5 ใบ แล้วตามคำถามต่อไปนี้ กำหนดให้แก้วเริ่มต้นคือแก้วคว้ำ 1.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Engineer ในการออกแบบแก้ว 5 ใบ และ… อ่านต่อ คำถามชวนคิด การทดสอบ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว

โรบอทเรียงแก้ว

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น… อ่านต่อ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ