โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต

โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต ทฤษฏีงานพัฒนาการตามวัย

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต (Robert havighurst 1953-1972) ได้ให้ชื่อว่า งานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำตามวัยว่า “ งานพัฒนาการ ” หมายถึง งานที่ทุกคนจะต… อ่านต่อ โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต ทฤษฏีงานพัฒนาการตามวัย