fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

ใบงานคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการทำโครงงาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

หลักการทำโครงงาน โครงงาน คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล…

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5 พร้อมเฉลยและตัวชี้วัดสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะตัวชี้วัดใบงานคอมพิวเตอร์ ป.5ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3629.html

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้รวมแนะแนว

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแนะแนว มีทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดที่1 จะประกอบด้วยใบงานกิจกรรมพัฒนาฯ ป.1ดาวน์โหลดใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาไทย ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาอังกฤษ ป.1ดาวน์โหลด…

ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วย 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ใบงาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนสามารถนำไปฝึกทำ ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลาใบงาน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นหน่วย 1 ภาคเรียนที่ 11.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์น่ารู้2.ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์…