ใบงานประถม – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย Tue, 10 Sep 2019 10:52:15 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-com-krupatom0001-1-32x32.jpg ใบงานประถม – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com 32 32 ใบงานวิชาการงานฯ ป.6 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/education_5956 Fri, 18 Jan 2019 01:01:54 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5956

ใบงานวิชาการงานฯ ป.6 ใบงานวิชาการงานฯ ชั้น ป.6พร้อมเฉลย […]

The post ใบงานวิชาการงานฯ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาการงานฯ ป.6

ใบงานวิชาการงานฯ ชั้น ป.6พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานการงานฯ-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานการงานฯ-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/มาตรฐานและตัวชี้วัด-4.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดตัวชี้วัด”]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3630.html

The post ใบงานวิชาการงานฯ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/education_5936 Fri, 18 Jan 2019 00:57:45 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5936

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ปร […]

The post ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประกอบด้วยใบงานคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด อีกทั้งยังมีชุดแถมเรื่องเศษส่วนกว่า 8 เรื่อง

สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานคณิตศาสตร์-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานคณิตศาสตร์-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/มาตรฐานและตัวชี้วัด-3.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดตัวชี้วัด”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เศษส่วนอย่างต่ำ.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เศษส่วนที่เท่ากัน.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ความหมายเศษส่วน.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ชนิดเศษส่วน-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เปรียบเทียบเศษส่วน-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เศษส่วนของจำนวนนับ-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/การบวกเศษส่วน.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/การคูณการหาร-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดชุดพิเศษ”]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3630.html

The post ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาแนะแนวลูกเสือ ป.6 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/education_5888 Tue, 15 Jan 2019 22:28:54 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5888

ใบงานวิชาแนะแนวลูกเสือ ป.6 ใบงานวิชาแนะแนวลูกเสือ ป.6 ป […]

The post ใบงานวิชาแนะแนวลูกเสือ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาแนะแนวลูกเสือ ป.6

ใบงานวิชาแนะแนวลูกเสือ ป.6 ประกอบด้วยใบงานแนะแนว, ใบงานลูกเสือ พร้อมเฉลยและแบบบันทึกการประเมิน

สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานแนะแนว-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานลูกเสือ-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานแนะแนว-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานลูกเสือ-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/แบบบันทึกการประเมิน-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดแบบประเมิน”]

 

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3630.html

The post ใบงานวิชาแนะแนวลูกเสือ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/education_5883 Tue, 15 Jan 2019 22:18:55 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5883

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 […]

The post ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 พร้อมเฉลย

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานคอมพิวเตอร์-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานคอมพิวเตอร์-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

 

ข้อมูลจาก :  https://www.hongpakkroo.com/3630.html

The post ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/education_5875 Tue, 15 Jan 2019 22:11:35 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5875

อัพเดทข้อมูลวันที่ 10-09-62 17:19 อัพเดทลิงค์ใหม่ ใบงาน […]

The post ใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

อัพเดทข้อมูลวันที่ 10-09-62 17:19

อัพเดทลิงค์ใหม่ ใบงานภาษาไทยป.๖ ล่าสุด


ภาพที่แสดงอาจหายไปบ้างนะค่ะแต่ว่า ไฟล์ยังสามารถดาว์โหลดได้เหมือนเดิมค่ะ
ใบงานวิชาภาษาไทย ป.6

ใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 ประกอบด้วยเรื่องใบงานภาษาพาที , ใบงานวรรณคดีลำนำ พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด แถมชุดแบบฝึกกว่า 3 ชุด

สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานภาษาพาที-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานวรรณคดีลำนำ-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานภาษาพาที-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานวรรณคดีลำนำ-ป.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/มาตรฐานและตัวชี้วัด-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดตัวชี้วัด”]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3630.html

The post ใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 https://www.krupatom.com/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1/%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/education_5834 Sat, 12 Jan 2019 01:26:43 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5834

ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 พร […]

The post ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.6

ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 พร้อมชุดแถม2ชุดและเฉลย

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/Worksheet-E.-P.6.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download Worksheet”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/Check-worksheet.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download Check Worksheet”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ชุดแถม-1-Words-learning.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download ชุดแถม1″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ชุดแถม-2-Tenses.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download ชุดแถม2″]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3630.html

The post ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาสุขและพละศึกษา ป.5 https://www.krupatom.com/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1/%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/education_5828 Sat, 12 Jan 2019 01:17:52 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5828

ใบงานวิชาสุขและพละศึกษา ป.5 ใบงานวิชาสุขและพละศึกษา ชั้ […]

The post ใบงานวิชาสุขและพละศึกษา ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาสุขและพละศึกษา ป.5

ใบงานวิชาสุขและพละศึกษา ชั้น ป.5 พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานสุข-พลศึกษา-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานสุข-พลศึกษา-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/มาตรฐานและตัวชี้วัด.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดตัวชี้วัด”]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3629.html

The post ใบงานวิชาสุขและพละศึกษา ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/education_5818 Sat, 12 Jan 2019 01:10:35 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5818

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5 ใบงานวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5 เร […]

The post ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์ , หน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ , และ ศาสนา พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด

สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานวิชาภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงานที่1″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานวิชาหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงานที่2″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานศาสนา-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงานที่3″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลยที่1″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลยที่2″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานศาสนา-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลยที่3″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ตัวชี้วัดสังคม.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดตัวชี้วัด”]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3629.html

The post ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1-%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/education_5812 Sat, 12 Jan 2019 01:03:16 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5812

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 […]

The post ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด

สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานวิทยาศาสตร์-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงาน”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานวิทยาศาสตร์-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลย”]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ตัวฃี้วัดวิทย์-ป.5.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดตัวชี้วัด”]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3629.html

The post ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>
ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 https://www.krupatom.com/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a1/%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/education_5804 Fri, 11 Jan 2019 09:57:24 +0000 http://www.krupatom.com/?p=5804

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.5 ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.5 […]

The post ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.5

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.5 ชุดที่1และชุดที่2 พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด

สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานคณิตศาสตร์-ป.5-ชุดที่-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงานชุดที่1″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ใบงานคณิตศาสตร์-ป.5-ชุดที่-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดใบงานชุดที่2″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานคณิตศาสตร์-ป.5-ชุดที่-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลยชุดที่1″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/เฉลยใบงานคณิตศาสตร์-ป.5-ชุดที่-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดเฉลยชุดที่2″]

 

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/01/ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”ดาวน์โหลดตัวชี้วัด”]

 

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com/3629.html

The post ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>