fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ใบงาน โปรแกรม Scratch สะ-แครช

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1

ใบกิจกรรม โปรแกรม Scratch สะแครช ม.1 ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกหัดไว้ฝึกความชำนาญสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้ ความรู้ โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น คำสั่งพื้นฐานของ Scratch ความรู้เรื่อง…
Read More...