fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประกาศเพิ่ม…รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคย วันนี้ Krupatom.com ก็มาพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจในวงการการศึกษา ข่าวนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว เพราะมีความสำคัญที่ช่วยพัฒนาวงการการศึกษาให้ขับเคลื่อนต่อไป…
Read More...

เปิดให้ต่อใบอนุญาตครู ตลอดชีพในปี 2562

          ตามที่ พ.ร.บ.  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  ได้กำหนดให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง)  ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพควบคุม …
Read More...