เปิดให้ต่อใบอนุญาตครู ตลอดชีพในปี 2562

เปิดให้ต่อใบอนุญาตครู ตลอดชีพในปี 2562

          ตามที่ พ.ร.บ.  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  ได้กำหนดให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชา… อ่านต่อ เปิดให้ต่อใบอนุญาตครู ตลอดชีพในปี 2562