"ให้ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้" แต่ต้องมีเหตุผลจำเป็น

“ให้ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้” แต่ต้องมีเหตุผลจำเป็น

“ให้ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้” แต่ต้องมีเหตุผลจำเป็นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการ-พนักงานส่วนท… อ่านต่อ “ให้ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้” แต่ต้องมีเหตุผลจำเป็น