fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19…

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แจ้งโรงเรียนปิดการเรียนการสอน 18-31 มี.ค.63 และเลื่อนการรับ-สอบ-มอบตัวไปก่อน
Read More...