การสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศณวันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศแล้ว ผลการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลวันที่ 30-04-62

วันนี้เป็นวันที่ 30 เมษายน 2562 เนื่องด้วยตามกำหนดการ การประกาศผลการสอบ การวัดผลประจำปี ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 หรือเรียกว่าการสอบ NT ได้ดำเ… อ่านต่อ ประกาศแล้ว ผลการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลวันที่ 30-04-62