fbpx
Browsing Tag

3R7C

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายด้านการศึกษา ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง…
Read More...