fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Augmented Reality

หนังสือเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ในรูปแบบ Infographic

วันนี้เรามีหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่คุณครูประถมสามารถนำไปประกอบการสอนได้ดีเลยที่เดียว เพราะ…
Read More...

การสร้าง AR โดยแอพลิเคชั่น HP Reveal

HP Reveal เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  HP Reveal  จะเป็นตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงโลกของความจริง และความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน…
Read More...