fbpx
Browsing Tag

Blueprint Reading Test

ดาวน์โหลด Test Blueprint Reading Test RT สอบการอ่าน ป.1 ปี 2561

          ตามที่ สทศ.สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินด้านการอ่านที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1…
Read More...