fbpx
Browsing Tag

Cefr

กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. สำหรับครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR

กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. โดยครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR ตามแต่ละมาตรฐานที่แตกต่างกัน ศธ.ใช้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาของบุคลากรทางการศึกษา…
Read More...

สพฐ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครูนักเรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง…
Read More...