fbpx
Browsing Tag

COVID-19

สั่งทุกมหาวิทยาลัยเลื่อนรับปริญญา หวั่นโควิด-19ทำพิษ

"อว." ออกประกาศสั่งเลื่อนงานรับปริญญญาทุกมหาวิทยาลัย หลัง "โควิด-19 ระบาดหนัก หวั่นทำติดเชื้อเพิ่ม!
Read More...

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติของการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๓๕  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ…
Read More...

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ ปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

เรื่อง ขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดําเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดการณ์การระบาด…
Read More...