fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

KSP SCHOOL

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1…

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  …
Read More...

การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวคุรุสภาปรับรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบ KSP SCHOOL มาฝากครูประถม รายละเอียดต่างๆครูประถมติดตามได้นี้ ดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ …
Read More...

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL

คุณครูประถมที่ติดตามข่าว การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา  ครูประถมสามารถให้สถานศึกษายื่นผ่านระบบ KSP SCHOOL ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562 เป็นต้นไป โดยครูประถมโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาที่คุรุสภาอีก คุณครูและผู้บริหารทุกท่านโปรดทราบ!!…
Read More...