การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวคุรุสภาปรับรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบ KSP SCHOOL มาฝ… อ่านต่อ การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL

คุณครูประถมที่ติดตามข่าว การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา  ครูประถมสามารถให้สถานศึกษายื่นผ่านระบบ KSP SCHOOL ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562 เป็นต้นไป… อ่านต่อ ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ผ่านระบบ KSP SCHOOL