fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Lightbot and Lightbot Jr.

มาสนุกกับ 7 เกม ฝึกเด็กๆ เขียนโปรแกรม ที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 4 – 15 ปี ขึ้นไป

เป็นเกมที่ฝึกทักษะ พัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กๆ สำหรับคุณครูประถม ก็สามรถนำมาปรับการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆ ให้เขาได้คิด แก้ปัญหากันตั้งแต่เด็กๆ จะเป็นผลดีในอนาคต กับ 7 เกม ที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาการทางความคิดให้กับเด็กๆ…
Read More...