fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

nt

ด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

ครูประถมเตรียมพร้อม ปี 2563 เพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET ครูประถมจะต้องสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่จะมีตัวชีวัดเป็นไปตาม ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ครูประถมเตรียมติวนักเรียนได้เลย…

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562>อัพเดท 11-12-61ชั้นข้อสอบปีป1แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1…