ด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

ครูประถมเตรียมพร้อม ปี 2563  เพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET ครูประถมจะต้องสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่จะมีตัวชีวัดเป็นไปตาม ตั… อ่านต่อ ด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562> อัพเดท 11-12-61 ชั้น ข้อสอบปี   ป1 แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   … อ่านต่อ รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>