fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

O-NET ป.6

ติว o-net วิทยาศาสตร์ ด้วย Test blueprint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เช้านี้ ครูประถมจะพาทุกท่าน มาแนะนำการติว o-net หรือ เป็นแนวทางสำหรับการติว ให้กับคุณครูและผู้ปกครอง ทีกำลังจะพัฒนานักเรียนหรือบุตรหลาน ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเตรียมตัวสอบ o-net  O-net…
Read More...

รายละเอียด การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาภาษาไทย /  วิชาภาษาอังกฤษ /  วิชาคณิตศาสตร์  /  วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3…
Read More...