ด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

ครูประถมเตรียมพร้อม ปี 2563  เพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET ครูประถมจะต้องสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่จะมีตัวชีวัดเป็นไปตาม ตั… อ่านต่อ ด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

วัตถุประสงค์ของการสอบO-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา… อ่านต่อ วัตถุประสงค์ของการสอบO-NET (Ordinary National Educational Test)