fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Present Simple Tense

ภาษาอังกฤษ : โครงสร้าง Present Simple Tense

Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทำบ่อย ๆ หรือทำจนเป็นนิสัยสิ่งที่เป็นความจริงเสมอ หรือเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ รูปแบบประโยคของ Present…