โหลดด่วน!! TEST-BLUEPRINT ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

ครูประถมที่กำลังมองหา  TEST-BLUEPRINT ข้อสอบ O-NET ป.6  คครูประถมสามารถโหลดเอกสาร  ได้โดยมีทั้งตัวอย่างข้อสอบ และ รูปแบบข้อสอบ ให้ครูปร… อ่านต่อ โหลดด่วน!! TEST-BLUEPRINT ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ป.1

ดาวน์โหลด Test Blueprint Reading Test RT สอบการอ่าน ป.1 ปี 2561

          ตามที่ สทศ.สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินด้านการอ่านที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เขตพ… อ่านต่อ ดาวน์โหลด Test Blueprint Reading Test RT สอบการอ่าน ป.1 ปี 2561