โครงการอาหารกลางวัน Thai School Lunch

โครงการอาหารกลางวัน Thai School Lunch

          โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสฯ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเนคเทค จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรง… อ่านต่อ โครงการอาหารกลางวัน Thai School Lunch